Brand

Language for Travel


Select Language

Basic

English Turkish
yes evet
no hayır
please lütfen, rica ederim
thank you teşekkür ederim
you're welcome bir şey değil
sorry üzgünüm, özür dilerim
good luck iyi şanslar

Greeting

English Turkish
good morning günaydın, iyi günler
good afternoon tünaydın
good evening iyi akşamlar
good night iyi geceler

Question

English Turkish
where nerede, nereye
how nasıl
which hangisi(ni), hangi
when ne zaman
what ne, neyi, neler, hangi
who kim(i), kimler(i)
why neden, niçin, niye

Day

English Turkish
Monday Pazartesi (günü)
Tuesday Salı (günü)
Wednesday çarşamba
Thursday perşembe (günü)
Friday Cuma (günü)
Saturday Cumartesi (günü)
Sunday Pazar (günü)

Month

English Turkish
January Ocak (ayı)
February Şubat (ayı)
March Mart (ayı)
April nisan (ayı)
May Mayıs (ayı)
June Haziran (ayı)
July Temmuz
August Ağustos
September Eylül (ayı)
October Ekim (ayı)
November Kasım (ayı)
December Aralık (ayı)

Number

English Turkish
one bir, 1
one bir, 1
two iki
three üç
four dört
five beş
six altı
seven yedi
eight sekiz
nine dokuz
ten on
eleven on bir
twelve on iki
thirteen on üç
fourteen on dört
fifteen on beş
sixteen on altı
seventeen on yedi
nineteen on dokuz
twenty yirmi
thirty otuz
forty kırk
fifty elli
sixty altmış
seventy yetmiş
ninety doksan
hundred yüz
thousand bin
million milyon
billion milyar
billion trilyon